Studenterhyttas Venner er en alumniforening for gamle studenter som har vært aktive i koiene og Studenterhytta til NTNUI.  Foreningen har i dag nesten 300 medlemmer spredt over det ganske land. Medlemmene kan bruke Studenterhytta og koiene på lik linje med medlemmer i NTNUI.

 

Den 13.-16. oktober 2017 er det Notabel og 50-årsjubileum for Hyttas Venner på Studenterhytta.
Mer informasjon kan finnes på:
https://www.facebook.com/events/1318249281572906/

 

3 påmeldingsmuligheter (bindende etter 1.9.2017):
1. https://goo.gl/forms/aE49uZkQXhZ3pKn33. Faktura sendes ut.
2. Samtidig betaling og påmelding til 4200.02.48252 med tekst som sier hvem som meldes på og hva som en skal delta på.
3. E-post til melmac@lyse.net. Faktura sendes ut.