Studenterhyttas Venner er en alumniforening for gamle studenter som har vært aktive i koiene og Studenterhytta til NTNUI.  Foreningen har i dag nesten 300 medlemmer spredt over det ganske land. Medlemmene kan bruke Studenterhytta og koiene på lik linje med medlemmer i NTNUI.