Studenterhyttas Venner er en alumniforening for gamle studenter som har vært aktive i koiene og Studenterhytta til NTNUI. Foreningen skal være til støtte for hytta og koiene, og bidrar økonomisk på større prosjekter.  Studenterhyttas Venner har et styre som velges på årsmøtet som avholdes på Notabel. Notabel er en fest for hytte- og koiefolk under UKAs G-Helg.

 

For å bli medlem i Studenterhyttas Venner må man betale medlemskontingent. Medlemskontigenten er satt til følgende satser:
Ordinær medlemsavgift: kr 500,-
Honnør: Kr 300,-