For å bli medlem i Hyttas Venner, send en e-post med fullt navn, telefonnummer, adresse og e-post til:
melmac[æt]lyse.net
Du vil da få tilsendt en faktura til e-postadressen din.