Om du ønsker å bidra med ekstra økonomisk støtte enten til Studenterhytta eller Koiene kan det gjøres på følgende måte i VIPPS:
1. Klikk på “kjøp noe”
2. Skriv inn i feltet “søk bedrifter og organisasjoner” 117199 som er vårt nummer i VIPPS.
3. Skriv beløpet
4. Skriv en melding her hva betalingen gjelder (for eksempel “Full pakke – Notabel 2017 for C.G. Armfeldt” eller “Ny badestamp”).

Beløp mottatt uten melding, og som vi ikke kan spore, vil anses som donasjon.
5. Trykk “neste” og deretter “betale”
6. VIPPS så er betalingen utført, og du får en kvittering på mobilen.